UW RECHT IS ONS VAKGEBIED

Het kantoor richt zich op de algemene praktijk. Daartoe behoren onder andere conflicten op het gebied van:
• personen- en familierecht (echtscheidingen, alimentatie, omgangsregeling, gezagskwesties etc.)
• strafrecht (verkeersovertredingen, politierechterzittingen, kantonrechterzittingen)
• arbeidsrecht (ontslag, achterstallig salaris etc.)
• huurrecht (ontruimingen, huurachterstanden etc.)
• insolventierecht (faillissementen en schuldsaneringen)
• verbintenissenrecht (contracten, onrechtmatige daad)
• bestuursrecht (bezwaar- en beroepsprocedures)
• psychiatrisch patiëntenrecht (wvggz en wzd)

Staat uw rechtgebied hier niet tussen? Stuur ons dan een e-mail en wij kijken samen naar uw rechtsprobleem.