EEN KLEIN TEAM MET EEN GROTE PASSIE

Voor de rechtzoekende is een lage drempel tot de advocatuur belangrijk. Wij vinden dat een rechtzoekende zich prettig moet voelen bij de behandeling door zijn advocaat waardoor er een vertrouwensband kan ontstaan. Die overtuiging heeft ertoe geleid dat wij een brede basis heb kunnen opbouwen. Zo staan wij cliënten bij op het gebied van onder andere ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht, personen- en familierecht, strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht en insolventierecht. Tot onze clientèle behoren ondernemers, bedrijven en natuurlijk particulieren.

 

Advocatuur E. R. van Schaik richt zich op de algemene praktijk zodat wij nagenoeg ieder rechtsprobleem kunnen behandelen. Daarbij staan wij rechtzoekenden bij zowel op basis van een uurtarief, als op basis van een toevoeging (pro deo advocatuur).